Gaki - BuraMayo Kosugi ga Homesick no Gaikokujin wo hagemasu

Gaki no Tsukai Episode #895, Aired on 2008.03.09.
BuraMayo Kosugi ga Homesick no Gaikokujin wo hagemasu
[video:2da5uymc]http://www.veoh.com/videos/v6436757tdPGzqPr[/video:2da5uymc]

http://www.megaupload.com/?d=18XSW2AM