Gaki- Gendai wo kiru otama ver.

Gaki no tsukai (1996)
Gendai wo kiru otama ver.

[video:2m4g9zo4]http://www.veoh.com/videos/v19214953SkXa2Hge[/video:2m4g9zo4]