Bakushou! Dainippon Akan Keisatsu SP #36 - 2012.07.08

Watch:
[url:1v7woy82]http://www.dailymotion.com/video/k4Cr5kCXHgBw413bCba#from=embediframe[/url:1v7woy82] - part 1
[url:1v7woy82]http://www.dailymotion.com/video/k6PICxQVNwpPMZ3bCbw#from=embediframe[/url:1v7woy82] - part 2

http://v.youku.com/v_show/id_XNDI1MjY2MzA0.html - Full Episode