Episode #755 (1st Piccadilly Umeda Ireba uranaishi)

Gaki no Tsukai Episode #755 (2005.05.01)
1st Piccadilly Umeda Ireba uranaishi

[veoh]v17813799DP927AD7[/veoh]

chiaki, ashiteruyo :))